Czym jest modernizacja?

Jest to unowocześnienie, ulepszenie oraz wszelkie zmiany w konstrukcji maszyny mające na celu rozszerzenie parametrów technicznych, przystosowanie do nowych wymagań itd. Wiele firm zastanawia się nad unowocześnieniem swojego parku maszynowego i związanych z tym kosztów. Można rozważać zakup nowej maszyny lub modernizację obecnie posiadanej. Zakup nowej maszyny jest jasny. Może się jednak okazać, że całkowite koszty związane z zakupem urządzenia obejmujące również koszty zorganizowania stanowiska i całej infrastruktury związanej z nową maszyną są za wysokie dla firmy. Wtedy rozwiązaniem jest modernizacja.

Modernizacja nie musi być całkowita i obejmować wszystkich zespołów jednocześnie. Modernizację można rozłożyć w czasie, przeprowadzać cząstkowo kolejno zmieniając poszczególne zespoły. Zakres modernizacji uzależniony jest od wymagań zamawiającego oraz posiadanych przez niego środków finansowych. Modernizacja może obejmować np. zmianę rodzaju sterowania, doposażenie maszyny w nowe układy automatyki itp.

ZAP PID specjalizuje się w modernizacjach przecinarek do gazowego i plazmowego cięcia metali. Modernizujemy maszyny o sterowaniu magnetycznym, fotoelektrycznym, numerycznym. Obecnie najczęściej modernizacja obejmuję zmianę rodzaju sterowania, chociaż modernizujemy również zespoły napędów głównych, instalację gazową suporty palnikowe itp. Na życzenie montujemy sterowanie fotoelektryczne lub numeryczne. Zmodernizowaliśmy już wypalarki typu: PA8, PA9, PA11, PA12, YC6, YC8, YC12, YUN, Universal, K701, Statosec Omnimat, Messer, Hancomark, Oxymil, Visomat, Kordirex, Telerex.

Niektóre maszyny miały już po dwadzieścia i trzydzieści lat. Po modernizacji otrzymały nową jakość i spełniają wymagania odpowiednich norm. Nasze rozwiązania są trwałe i sprawdzone w wielu zakładach. Sposób rozliczenia modernizacji do uzgodnienia - dogodny dla zamawiającego. Temat modernizacji jest bardzo szeroki. Na życzenie przesyłamy bliższe informacje. Niżej przedstawiamy przykładowe nasze modernizacje.

Przykłady Modernizacji

Modernizacje częściowe