Przecinarka automatyczna PP oraz PPW

Przecinarka automatyczna PP oraz PPW jest nowoczesnym urządzeniem przeznaczonym:

w wykonaniu pierwszym / I / do cięcia tlenem blach o grubości do 100mm
w wykonaniu drugim / II / do cięcia tlenem lub plazmą.

Przecinarka produkowana jest w dwóch wersjach:

Przecinarka portalowa oznaczana jako PP
Przecinarka portalowo- wysięgnikowa oznaczana jako PPW

Dla maszyny portalowej cięcie występuje w obszarze tylko między jezdniami maszyny.

Dla maszyny portalowo wysięgnikowej cięcie występuje miedzy jezdniami maszyny oraz z prawej strony pulpitu sterowniczego na tzw. wysięgu. Na wysięgu tym można zamontować dodatkowy suport palnikowy. To rozwiązanie jest szczególnie przydatne do cięcia np. wąskich czy długich oraz wysokich elementów np. profile.
Przecinarka w standardzie posiada jezdnię o długości 4000mm co zapewnia efektywną długość cięcia 1900mm.
Efektywna szerokość cięcia na portalu jednym palnikiem do wyboru: 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, 4000mm.
Efektywna szerokość cięcia na wysięgu w standardzie 1000mm.

Przecinarka wyposażona jest w jeden suport główny z palnikiem maszynowym do cięcia tlenem. Jezdnia może być przedłużana w segmentach co min 2000mm.

Pulpit sterowniczy zainstalowany jest na prawej czołownicy przecinarki i przesuwa się wraz z przecinarką wzdłuż jezdni. Palnik opuszczany i podnoszony jest elektrycznie przyciskami pulpitu. Elektrozawory instalacji gazowej zasilane są z 24V DC. Zespoły napędowe zbudowane są w oparciu o silniki firmy Mitsubishi.- dwa napędy wzdłużne jeden napęd poprzeczny.
Dane układu sterowania:

Interpolacja w dwóch osiach: prosta, koło
Dokładność odwzorowania: wg PN EN 28206
Programowanie: kod ISO, format ESSI
Zakres kompensacji szczeliny cięcia: 0-9,9mm
Dane wejściowe: port USB do pendrive’a, programy makro

Podstawowe dane techniczne standard
Grubość cięcia tlenem 3-100mm
Grubość cięcia plazmą Zależy od parametrów źródła plazmy
Szerokość cięcia przy założonym jednym suporcie Zależnie od zamówienia od 2000 do 4000mm
Podstawowa długość jezdni 4000mm, co zapewnia 1900mm długości cięcia
Szerokość maszyny Zależnie od zamówienia – zgodnie z rysunkiem
Ilość suportów 1 szt.
Prędkość cięcia 50-3000mm/min
Zasilanie 230V +-5% 50-60 Hz
Wyposażenie dodatkowe
Suporty palnikowe Dodatkowo max 2 szt.
Przedłużenie jezdni Segmenty min 2000mm
Źródło plazmy Do wyboru z dostępnych na rynku
Program rozkroju Z dostępnych na rynku – do uzgodnienia
Stół roboczy Do uzgodnienia
Rampy gazowe zasilające przecinarkę ( dla cięcia tlenem) Do uzgodnienia

Sposób oznaczania przecinarek:

Dodatkowe informacje przesyłamy na życzenie.